Author                     Natasha Lobacheva                 
Title                             
Year                     2008         
Size                     50 x 50 cm          
Support

                    Mineral pigment print

Note

                                

Natasha Lobacheva 08